วันนี้: 3 คน
ทั้งหมด: 230249 คน
 
 
 
 
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 1)
 
   
 
วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 
   
 
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2562
 
   
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2562 (เขต 2)
 
   
 
โครงการออมทรัพย์ออมความดี ประจำปี 2562
   
 
 
 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อสินค้า ประจำปีบัญชี พ.ศ 2564  
โดย: admin วันที่:2021-03-02 15:49:53
 รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-02-23 16:29:50
 สสอค.ขยายระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-02-23 15:53:19
 แก้ไขประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
โดย: Admin วันที่:2021-02-19 16:22:13
 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
โดย: Admin วันที่:2021-02-16 10:57:02
 เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-02-16 10:56:15
 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
โดย: Admin วันที่:2021-02-16 10:54:53
 สส.ชสอ.ขยายระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2564  
โดย: Admin วันที่:2021-02-10 15:54:02
 สสอค. ขยายระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปีบัญชี 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-02-10 15:49:53
 แก้ไขประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
โดย: Admin วันที่:2021-01-30 16:08:56
 
 
   
00398  การคำนวณอัตรดอกเบี้ยเงินกู้  (0/6)  นัด (15603) 09 ก.ค. 2564
00397  ผู้ค้ำประกัน  (0/47)  วรมน คำระหงษ์ (08960) 05 พ.ค 2564
00396    (0/11)  (08960) 05 พ.ค 2564
00395  เงินปันผล  (1/521)  ครูย้าย (09375) 17 ม.ค. 2564
00394  วันเสาว์  (1/264)  นัด (15603) 25 ธ.ค. 2563
00393  การชำระค่าหุ้น  (1/202)  ครูชุมพร (09375) 24 ธ.ค. 2563
00392  การรับเงินปันผลผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  (1/514)  seree (07441) 15 ธ.ค. 2563
00391  เงินปันผล  (4/1e3)  (15153) 01 ธ.ค. 2563
00390  เงินฌาปนกิจถ้าลาออก  (1/294)  เซีย (12381) 14 พ.ย. 2563
00389  อัพเดท เงินฝาก ประจำเดือน พ.ย.63  (1/322)  สอบถาม (90014) 11 พ.ย. 2563
00388  สอบถามรหัสในใบเสร็จรับเงิน  (1/343)  ธวัช (06769) 26 ส.ค. 2563
00387  การค้ำประกัน  (1/483)  เกษรา (12948) 20 ส.ค. 2563
00386  ตัดต้นไปแล้ว ทำไมยังคิดดอกจากฐานเงินคงเหลือเดิม  (0/384)  kt. (16174) 07 ส.ค. 2563
00385  โป๊ะเงินต้น  (2/432)  K.t (16174) 29 ก.ค. 2563
00384  ปันผล  (1/744)  JJ (15471) 28 ก.ค. 2563
00383  การกู้ปันผล  (1/492)  สุกัญญา (14483) 22 ก.ค. 2563
00382  การกู้เงินฉุกเฉิน(ล่าสุดหลังจากการประชุม 24 มิ.ย.63)  (1/437)  ครูตัวเล็กๆ (12109) 09 ก.ค. 2563
00381  การลาออกจากสหกรณ์  (1/483)  ครูอยากรู้ (12524) 25 มิ.ย. 2563
00380  การถอนหุ้น  (1/585)  ครูน้อย (14840) 09 มิ.ย. 2563
00379  เรื่องกู้ฉุกเฉิน  (1/626)  ครูคนนึง (15868) 19 เม.ย. 2563
   
 
 
 
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.50
เงินกู้สามัญ (แบบใช้ผู้ค้ำประกัน) 5.50
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้หลักทรัพย์) 5.50
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้ทุนเรือนหุ้น) 5.25
เงินกู้พิเศษ (แบบใช้สมุดเงินฝาก)
5.25
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ 5.25

 

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 1.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(ออมทรัพย์ออมความดี) 3.25
ประเภทเงินฝากประจำ
ฝากประจำ 3 เดือน 2.75
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 803-1-03051-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี :302-0-25957-2

ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร
เลขที่บัญชี : 050-1908-59079

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน
เลขที่บัญชี : 804-1-36477-2​

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาสวี
เลขที่บัญชี : 823-1-08811-3

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาท่าแซะ
เลขที่บัญชี : 445-0-23792-2

ธนาคาร(ธกส.) สาขาปฐมพร
เลขที่บัญชี : 015-892627-122​

 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |